Ringsjöanstalten får kritik för uteblivna uppgifter

Stehag En reporter som försökte begära ut offentliga handlingar från Ringsjöanstalten greps och avvisades från platsen.
Nu får anstalten kritik från JO för den bristande hanteringen av reporterns begäran.

Det var i början av sommaren som en reporter på samhällsmagasinet Avsnitt ville testa den svenska offentlighetsprincipen, som skyddas av tryckfrihetsförordningen som är en svensk grundlag.
Reportern gjorde en begäran på plats och fick då svaret att kriminalvårdsinspektören hade för kort tid av sin arbetsdag kvar för att kunna lämna ut handlingarna.
Det som reportern efterfrågade var strafftidsbestämmelser för de fjorton intagna på kvinnofängelset som ligger i anslutning till Rönneholms slott och Nämndemansgården.
Kriminalvårdsinspektören var först tveksam till om han fick lämna ut besluten över huvud taget, eller om de var belagda med sekretess. Efter att han hört med Kriminalvårdens jurist fick han besked om att uppgifterna är offentliga och ska lämnas ut skyndsamt.
Men som sagt blev det inte så. Reportern fick frågan om han ville ha besluten skickade till sig, men ville inte uppge sin adress.
Ringsjöanstalten har inget kansli och den tjänstgörande kriminalvårdsinspektören uppger att han hade andra sysslor som han inte kunde lägga åt sidan för att ta fram besluten.

Reportern avvisades även från platsen eftersom den är privat och greps av en polispatrull

Läs mer här: Ringsjöanstalten får kritik för uteblivna uppgifter

kommentarer