Rinkabyfältet kan bli asylboende för 10 000

Kristianstad Migrationsverket utreder möjligheten att bygga ett asylboende med plats för 10 000 flyktingar på Rinkabyfältet utanför Kristianstad.

Migrationsverket uppger för SVT:s Nyheter Skåne att det i så fall gäller enklare förfabricerade hus liknande sådana som används under naturkatastrofer som ska uppföras.
– Vi har gått ut med en framställan till Försvarsmakten om vi eventuellt kan använda oss av Rinkabyfältet. Vi vill ha en beredskap ifall det skulle behövas och det är viktigt att vi tänker i andra lösningar än de vi har idag, säger Migrationsverkets presschef Fredrik Bengtsson till SVT Nyheter Skåne på måndagskvällen.

Han understryker dock att inga beslut ännu är fattade och att man i nuläget letar brett efter möjligheter att inhysa flyktingar om strömmen inte skulle avta. Bland annat undersöker man ett liknande område utanför Stockholm.
– Framför allt inriktar vi oss på att hitta färdiga boenden för de asylsökande, men vi måste också ha en beredskap om utvecklingen fortsätter. Vi undersöker förutsättningslöst alla möjligheter som finns just nu, avslutar presschef Fredrik Bengtsson.

Från försvarsmaktens sida bekräftar man för SVT att man fått in en förfrågan och att man har för avsikt att bereda den skyndsamt.

Läs mer här: Rinkabyfältet kan bli asylboende för 10 000

kommentarer