Risk att Blekinge dränks av vatten

I en rapport som länsstyrelsen i Blekinge tagit fram står det klart att vattenytan kan komma att höjas med 2,5 meter på 100 år i Blekinge.

Enligt skräckrapporten är det stor risk att delar av länet hamnar under ytan.

– Sannolikheten är relativt hög, säger Cecilia Näslund, klimat- och energisamordnare.

kommentarer