Risk för doseringsfel-undvik att dra upp insulin från trasig insulinpenna

By Läkemedelsverket Hälso- och sjukvårdspersonal och patienter uppmanas att i första hand använda en ny penna istället för att dra upp insulin ur en trasig
insulinpenna. En säkerhetsuppföljning gällande användning av insulinpennor har resulterat i nya rekommendationer från den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC.

Läs mer här: Risk för doseringsfel-undvik att dra upp insulin från trasig insulinpenna

kommentarer