”Risk för ohederlig debatt om gensaxen”

Vi är tveksamma till om en bred samhällelig debatt är en framkomlig väg när det gäller växtförädling och ny teknik. Erfarenheterna i frågan när det gäller GMO förskräcker, skriver Jens Sundström och Torbjörn Fagerström i en replik.

Läs mer…

kommentarer