Riskabelt att dra slutsatser i detta tidiga skede

Att jämföra olika länders statistik över döda är svårt eftersom det finns skillnader hur covid-19-relaterade dödsfall definieras. Först i efterhand kommer vi möjligtvis att kunna se hur olika länders strategier fungerade.

Läs mer…

kommentarer