Rödén på ny tjänst i landstinget

Margareta Berglund Rödén byter tjänst och blir förvaltningschef för specialistsjukvården i Västernorrlands län. I hennes ställe är det Peter Löthman som blir landstingets nye hälso- och sjukvårdsdirektör.

kommentarer