Rosengårdspark ersätts av radhus

ROSENGÅRD Politikerna har inga invändningar utan ger nu klartecken för att ta en del av Östra Rosengårdsfältet och börja planera för att bygga radhus här.

Planen skall göra det möjligt för Skanska och Ikea att bygga sammanlagt 44 radhus i två olika modeller i sin Boklok-serie här. Det innebär att en del av gräsbevuxna Östra Rosengårdsfältet, mellan Azaleagatan, Botildenborgsgatan och Botildenborgs vattentorn, kommer att försvinna.
I underlaget skriver handläggarna att man får funderar ett extra varv om man ska ta av parkmark för att bygga bostäder. Men, fortsätter de, just i Rosengård finns ett behov av fler bostäder och ett behov av att variera boendeformerna.

Och politikerna håller med. Stadsbyggnadsnämndens ordförande Karolina Skog (MP) pekar på att området redan 2012, i ett planprogram för Herrgården, pekades ut som möjligt att bygga på.
– Det här är ett ärende som man kan säga ”äntligen” om.

Men ska man verkligen ta bort gröna ytor?
– Det ligger ju jättefina områden bredvid. Och jag som bott i närheten i sex år har sällan sett människor vara just där, invänder nämndens första vice ordförande Sofia Hedén (S):

Karolina Skog tror att det grönområde som blir kvar kan upplevas som tryggare och mindre ödsligt när de nya radhusen är på

Läs mer här: Rosengårdspark ersätts av radhus

kommentarer