Rysare för BR-köpare: HSB:s avtal kunde inte hävas

Tvisterna inom nyproduktionen ser ut att bli en riktig rysare för köpare. En ny dom ger HSB rätt att hålla kvar avhoppare i en förening i Nacka. Domen kommer att överklagas till hovrätten, enligt köparnas advokat.

Läs mer…

kommentarer