S23: Gol Sur kan byggas

Kostnad femton miljoner euro och extern finansiering. Nio månaders byggtid och byggstart till våren. Det kan bli verklighet.

Läs mer här: S23: Gol Sur kan byggas

kommentarer