Så fick Europa problem med auktoriteter

Dagens politiska auktoriteter vill inte framstå som auktoritära, samtidigt som deras auktoritet ifrågasätts av populister som själva uppvisar desto fler ­auktoritära drag. EU har försatt de europeiska nationerna i en identitetskris med osäker utgång, menar sociologen Frank Furedi i en ny bok.

Läs mer här: Så fick Europa problem med auktoriteter

kommentarer