Så försöker Apple, Google och Microsoft påverka politiska beslut

Elektronikföretagen spenderar allt större belopp på lobbyverksamhet.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj