Så här ska busstrafiken flyta bättre

Flyttning av trafikdelare, ändra timglasen och justera några utfarter. Så vill Motormännen förbättra framkomligheten för bussarna. – Det är ganska enkla och billiga lösningar som behövs, säger Rune Larsson och Mats Obbel.

kommentarer