Så här vackert kan bara en död skriva

Lars Jakobsons nya bok visar att livet är ett lidande man inte kommer undan. 

Victor Malm beundrar den lilla volymen ”Bokfört”. 

Läs mer…

kommentarer