Så kan digitaliseringen hjälpa klimatet – eller förstöra det


Digitaliseringen är ett kraftfullt verktyg som stöper om världen och vänder upp och ner på affärsmodeller. Rätt använt så kan det vara avgörande för att vi ska klara klimatmålen. Men det kan också dra oss käpprätt åt fel håll. Källa: Länk till full IDG inlägg

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj