”Så kan utsatta skolor få de bästa lärarna”

Samhällets mest utsatta och svaga elevgrupper behöver undervisas av de bästa och mest erfarna lärarna. Det finns flera konkreta åtgärder som kan genomföras, bland annat statliga pengar riktade till just dessa skolor, skriver Isak Skogstad som idag presenterar en rapport.

Läs mer…

kommentarer