Så låter sjukhusen läkare bryta mot lag

KARLSTAD. Landstinget lät fem läkare jobba bryta mot arbetstidslagen och jobba över 400 timmars övertid förra året. Två arbetade dessutom 500 timmar övertid, det motsvarar en veckas extra arbete per månad.

– En av anledningarna kan vara att det är svårt att få ihop bemanningen, säger Läkarförbundets chefjurist Nils Erik Sohlberg, som är starkt kritisk till att maxgränsen överskrids med råge i Värmland.

kommentarer