Så lever DDR-tiden kvar – är muren helt riven?

De har lägre löner, lägre pensioner, få chefsposter och nästan inga egna storföretag. 30 år efter murens fall känner sig en majoritet av de forna östtyskarna som andra klassens medborgare i det återförenade Tyskland.

Läs mer…

kommentarer