Så många har uppgraderat till Android Pie

Den aktuella versionen av Android har nått en ny milstolpe, men fortfarande är andelen låg.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj