Så många personer med uppehållstillstånd ska Sundsvall och länet tilldelas i år

Västernorrland har fått ett länstal på 302 nyanlända att fördela i länet av Arbetsförmedlingen utifrån Migrationsverkets prognos. Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag på hur fördelningen mellan kommunerna ska se ut om beslutet går igenom.

Läs mer här: Så många personer med uppehållstillstånd ska Sundsvall och länet tilldelas i år

kommentarer