Så mycket ökar vildsvinsolyckorna

Vildsvinsolyckorna ökar år för år.

Från 2016 till 2018 ökade olyckorna med 76 procent i Västra Götaland, rapporterar Bohusläningen.

Läs mer…

kommentarer