Så når världen både fossilfria samhällen och en giftfri miljö

Världen står inför stora utmaningar på klimat- och miljöområdet. Klimatavtalet från Paris har som mål att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader, och världens länder har också enats om 17 globala mål för hållbar utveckling som ska vara uppnådda år 2030. Hur ser vi till att de åtgärder vi sätter in för att nå ett mål inte försvårar arbetet med ett annat? Det var kärnan i diskussionerna på det seminarium som Sverige arrangerade tillsammans med USA på FNs miljömöte UNEA2 i Nairobi.

Läs mer här: Så når världen både fossilfria samhällen och en giftfri miljö

kommentarer