Så ska Apple förbättra säkerheten i IOS och Mac OS

Med hjälp av speciella modeller av Iphone för säkerhetsforskare och ett nytt belöningssystem hoppas Apple göra sina operativsystem säkrare.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj