Så ska regeringen förbättra de nyanländas etablering

Dagens Nyheter 24 januari 2015

Regeringen ökar kraftigt resurserna till Svenska för invandrare, yrkesutbildning och validering av utländska examina för att nyanländas utbildning snabbare ska komma till användning på arbetsmarknaden.

Läs mer här: Så ska regeringen förbättra de nyanländas etablering

kommentarer