Så ska toppolitiker skyddas mot underrättelsehotet

Bekantskaper från förr som ”plötsligt” dyker upp och intresserar sig för det politiska uppdraget. Kartläggningar av möten och avlyssning av telefoner.

Främmande makt utgör ett allt större hot mot Sverige och nu kommer Säkerhetspolisen med nya instruktioner om hur politiker kan skydda sig.

Läs mer…

kommentarer