Beskedet: 170 000 har rätt till glömda bidraget

Omkring 170 000 personer i Sverige är berättigade till bostadstillägg – utan att veta om det. Eller så klarar man inte att fylla i ansökan själv.

Mörkertalet är stort och många funksnedsatta finns i den utsatta gruppen, enligt en ny granskning av Riksrevisionen.

– I en utsatt grupp skulle tillägget, i snitt 1300 kronor, kunna lyfta den ekonomiska standarden för många, säger Tina Malmberg, projektledare vid Riksrevisionen.

Läs mer…

kommentarer