Saab styr mot enorm ubåtsorder

By Gustaf Tapper Saab Kockums tävlar om ett ubåtskontrakt på över 60 miljarder kronor i Indien. Enligt vad Di erfar har Saab svarat på en förfrågan om motköp, teknologiöverföring och design av ubåtar. Indien utvärderar just nu svaren från fyra ubåtsvarv.

Läs mer här: Saab styr mot enorm ubåtsorder

kommentarer