Säkerhetsexpert hittar allvarlig brist i Steam

Efter att först ha avfärdat riskerna med sårbarheten har Valve till sist kommit på andra tankar.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj