Säkerhetshöjande åtgärder vid Sametingets sammanträden

I departementspromemoria föreslås att bestämmelser om offentlighet vid Sametingets sammanträden ska tas in i sametingslagen (1992:1433). Att ordföranden ansvarar för ordningen vid sammanträden i plenum och också har rätt att visa ut den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse
föreslås också bli reglerat i sametingslagen.

Läs mer här: Säkerhetshöjande åtgärder vid Sametingets sammanträden

kommentarer