Sakråd om samverkan mellan det civila samhället och det offentliga i arbetet med nyanländas etablering

I december 2017 bjöd statssekreterare Anders Kessling in representanter från det civila samhället till ett sakråd där de fick diskutera samverkan, lämna synpunkter och lyfta positiva exempel från samverkan med det offentliga i arbetet med nyanländas etablering.

Läs mer här: Sakråd om samverkan mellan det civila samhället och det offentliga i arbetet med nyanländas etablering

kommentarer