Uppgifter: Samarbetsproblem sinkar Apples Netflix-utmanare

Enligt New York Post vill Apple-höjdarna detaljstyra innehållet i filmerna och tv-serierna.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj