Samlad rapport om arbetet med att minska självmorden

Arbetet med att förebygga suicid har intensifierats under 2017. Bland annat uppger fler landsting att de arbetar med suicidprevention, och den ideella sektorn har genom verksamhetsbidrag haft möjligheten att förstärka sitt arbete. Folkhälsomyndigheten publicerar nu den andra årliga rapporten om det suicidförebyggande arbetet.

Läs mer här: Samlad rapport om arbetet med att minska självmorden

kommentarer