Samordnaren: Så går vaccineringen i Väst

Västra Götaland har hittills fått 27 725 doser av covid-vaccin. Nästa vecka kommer ytterligare 14 000.

Under januari ska alla som bor på särskilda boenden samt kommunal vård- och omsorgspersonal – totalt 80 000 personer – ha fått sin första spruta.

– Leveranserna har varit stabila och det har hittills gått som planerat, säger regionens vaccinsamordnare Kristine Rygge.

Hon räknar med att sjukhuspersonal ska börja vaccineras parallellt vecka 3.

Läs mer…

kommentarer