Sanktioner mot Ryssland kan skärpas

USA och EU är ense om att utvidga de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland, samtidigt som oron ökar för att Moskva ökar sin inblandning i konflikten i Ukraina.

kommentarer