Säpo om hotbilden: Vi har vidtagit åtgärder

I Norge har säkerhetspolisen, PST, tagit in extrapersonal för att titta på ett möjligt terrorhot mot landet på en fransk webbsida.

Säkerhetspolisen i Sverige har haft kontakt med flera utländska säkerhetstjänster och vidtagit åtgärder.

– Vi har tagit fram en hotbild som vi delgivit polisen, säger Mark Vadasz, kommunikationschef på Säpo.

kommentarer