Särskolan leder sällan till jobb

78 procent av unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Det visar en ny undersökning från Högskolan i Halmstad.

Läs mer här: Särskolan leder sällan till jobb

kommentarer