Satellit riskerar att explodera på grund av batterifel

Kan komma att förstöra andra satelliter i närheten.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj