Satsning på ”rockskola” går i graven

Drömmen om ett gymnasieprogram med inriktning mot rockmusik kommer inte förverkligas.

kommentarer