Satsning på avgiftsfri simskola och lovaktiviteter genomförs

Socialstyrelsen får nu i uppdrag att fördela medel till kommuner för avgiftsfri simskola och lovaktiviteter för barn. Socialstyrelsen ska totalt fördela 300 miljoner kronor under 2018 till simskoleverksamhet för elever i förskoleklass, och totalt 450 miljoner kronor för lov- och sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6–15 år.

Läs mer här: Satsning på avgiftsfri simskola och lovaktiviteter genomförs

kommentarer