Satsning på kortare köer och en tillgänglig vård och omsorg

Regeringen presenterar idag ett vård- och omsorgspaket som ingår i vårändringsbudgeten. Paketet innebär en satsning på mer personal, på ökad tillgänglighet och kortare köer, på trygghet för den som skrivs ut från sjukhus och på ny teknik i äldreomsorgen. Vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Läs mer här: Satsning på kortare köer och en tillgänglig vård och omsorg

kommentarer