Satsningar på förbättrad psykisk hälsa viktigt uppdrag för Folkhälsomyndigheten 2018

Regeringen fortsätter att stärka arbetet med psykisk hälsa och ger Folkhälsomyndigheten flera uppdrag för 2018 i myndighetens regleringsbrev. De ska bland annat utveckla samordningen av det nationella arbetet inom området psykisk hälsa, stödja kunskapsutvecklingen och fördela pengar till ideella organisationer för att motverka psykisk ohälsa. Satsningarna är tänkta att vara långsiktiga och återkommande.

Läs mer här: Satsningar på förbättrad psykisk hälsa viktigt uppdrag för Folkhälsomyndigheten 2018

kommentarer