SBAB: Åtta av tio svenskar väljer kort bolåneränta

Andelen bolånetagare hos SBAB som valde den kortaste räntebindningstiden (3 månader) uppgick under maj till 83 procent, samma andel som under månaden innan. Det är fortsatt den högsta andelen sedan mars 2010. Det framgår av SBAB Banks månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder. …Läs mer

Läs mer här: SBAB: Åtta av tio svenskar väljer kort bolåneränta

kommentarer