SCA vill bygga vindkraftpark i Lillsela

SCA energy äger det aktuella markområdet där det finns en stor potential för vindkraft. Härnösands kommun har pekat ut området i sin översiktsplan och inga riksintressen störs. Den årliga produktionen motsvarar 9000 eluppvärmda villor.

Läs mer här: SCA vill bygga vindkraftpark i Lillsela

kommentarer