Schibsted tar in 2,7 miljarder

Den norska mediekoncernen Schibsted har genomfört en riktad emission, en så kallad placering, av 10,8 miljoner nya B-aktier, motsvarande 5 procent av aktiekapitalet eller 10 procent av antalet utestående B-aktier.

Läs mer här: Schibsted tar in 2,7 miljarder

kommentarer