SD kräver att asylbarn får undervisning i Axelvold

Kågeröd/axelvold – Lunnaskolan är redan mycket trångbodd. Allt är väldigt tajt och därför måste de barn som bor på Axelvolds asylboende få sin undervisning där.

Sverigedemokraterna är inte alls nöjda med hur Svalövs kommun agerar i flyktingmottagandet. Speciellt när skolorna får svårt att ta emot alla.
– När Odengårdens asylboende öppnades valde man att bedriva introduktionsklassen på Odengården eftersom barngruppen ständigt förändrades och att det inte var hållbart när de nyanlända vistades i skolklasser på Midgårdsskolan i Röstånga, säger SD:s gruppledare Linda Lindberg.

När det handlar om Axelvold innebär det ytterligare åtagande för Svalövs kommun:
– I Röstånga löste man situationen. Där lät barnen framförallt lära sig det svenska språket, men ges även möjligheter att i sitt eget tempo finna sig till rätta i den nya miljön man precis landat i och dessutom med föräldrarna inom räckhåll.
Att nu Lunnaskolan får ta emot fler elever SD inte alls positivt på:
– Vi ställer oss starkt frågande till huruvida lösningen i Kågeröd är optimal och det bästa för barnen, både de i Axelvold och på Lunnaskolan.

Skolan är redan mycket trångbodd och inför höstens start har en del av biblioteket gjorts om till skolsal.
– En av fritidsavdelningarna huserar numera i idrottshallens cafeteria. Med andra ord är det väldigt

Läs mer här: SD kräver att asylbarn får undervisning i Axelvold

kommentarer