SD och V går starkt framåt inför EU-valet

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna går framåt i en opinionsmätning gjord av Novus på uppdrag av Ekot och SVT. 

Mätningen, som är den första opiniosmätningen inför EU-valet visar på flera stora förändringar.

Läs mer…

kommentarer