Sectras vinst högre än väntat

Medicinteknikbolaget Sectra redovisar ett resultat efter skatt på 58,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016 (43,3). Resultatet per aktie uppgick till 1:55 kronor (1:15).

Läs mer här: Sectras vinst högre än väntat

kommentarer