Sen diagnos av canceråterfall anmäls

En 73-årig man som flera år tidigare opererats för tarmcancer undersöktes igen 2009 på Skånes universitetssjukhus på grund av buksmärtor.

Röntgenavdelningen rekommenderade ingen fortsatt utredning trots att en förstorad körtel syntes bredvid ändtarmen, varpå upptäckten tolkades som ofarlig.

kommentarer