Sex bilar i krock vid Tingstadstunneln

Sex personbilar krockade vid Tingstadstunneln i Göteborg på söndagseftermiddagen.

Ingen person ska ha skadats allvarligt.

Läs mer…

kommentarer