Sex skolflickor bortförda av beväpnade män i Nigeria

Sex skolflickor och två lärare har blivit bortförda av beväpnade män i Nigeria, rapporterar Xinhua. 

Personerna ska ha blivit bortförda från en skola.

Läs mer…

kommentarer